Edició 2018

Titular notícies
Dissabte 1 Desembre 2018


 
Dia Mundial de la Sida 2018

 

Un any més, el Comitè 1r de Desembre – Plataforma Unitària d’ONG-SIDA de Catalunya commemora el Dia Mundial de la Sida, 1 de desembre de 2018.


Sota el lema “Camins de SuperVIHvència. Pacte social JA!” enguany posem l’èmfasi en la totes aquelles persones que formen part de les 
primeres generacions que van contraure el VIH. Observem com aquesta realitat les porta a viure situacions complexes que estan quedant 
invisibilitzades i/o amb escassa repercussió en les polítiques d’abordatge de la infecció pel VIH en l’actualitat.

Estudis científics recents demostren que les persones que viuen amb el VIH mostren manifestacions pròpies de l’envelliment uns 10-15 anys abans que
la població general. El nostre objectiu d'enguany és posar el focus d’atenció en aquelles persones que porten més temps vivint amb el VIH o que han
nascut ja amb el VIH, un col·lectiu en el qual aquestes manifestacions cobren més intensitat i complexitat en diferents àmbits de les seves vides.

Enguany, doncs, centrem el Dia Mundial de la Sida en totes aquestes persones SuperVIHvents, per posar de relleu la seva capacitat i el seu dret 
d’autogestió i vida autònoma i plena en tots els àmbits. Volem reivindicar la seva supervivència, experiència, resiliència i sentit de comunitat, i apropar-la 
tant a la comunitat que treballa amb el VIH com a la societat en general.

L’Acord Nacional per fer front a l’epidèmia del VIH i contra l’estigma relacionat, aprovat per unanimitat al Parlament de Catalunya el 2014 – ara 
farà ja 4 anys i mig - instava al Govern de la Generalitat de Catalunya a impulsar el Pacte Social contra l’Estigma i les Discriminacions. Si bé 
aquest any des de la Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s’han fet els primers passos per articular-lo,
encara ara, ens trobem sense un full de ruta clar i elaborat que ens permeti pensar que la lluita contra l’estigma i els drets de les persones que viuen
amb VIH siguin una realitat.

Des de les entitats treballem per fer efectius els drets fonamentals de totes les persones, construint estratègies d’abordatge comunitari del VIH que 
tenen en compte la intimitat i la llibertat de totes des d’una dimensió positiva, des de la ferma convicció que les institucions i els poders públics 
han de garantir unes condicions necessàries de vida que ens permetin viure lliurement i que contemplin totes les realitats.

Un any més, reclamem, per tant, l’equitat com a premissa, perquè sabem que no podem considerar-nos iguals si no tenim en compte les identitats
culturals, d’origen, de gènere, socials, econòmiques, i totes les dimensions que ens fan diverses, que ens col·loquen en posicions diferents. La diversitat
és una riquesa que cal que preservem.

Un any més, considerem indispensable lluitar també contra la por i l’estigma a què estem avesades en una societat de la desinformació. La informació és 
la millor arma per superar les barreres de l’estigma i per dotar-nos d’autonomia.

I un any més, i en van molts, masses, tornem a denunciar la no implementació del Pacte Social contra l'estigma i la discriminació de les persones que 
viuen amb el VIH dins l'Acord Nacional per a fer front a l'epidèmia del VIH a Catalunya i contra l'estigma relacionat i que, a dia d'avui, encara no s'ha
desplegat. Exigim, per tant, a la Generalitat de Catalunya, una dotació pressupostària i un sistema de finançament amb uns criteris clars i unificats 
que garanteixin tant la implementació d’aquest Pacte Social com la continuïtat de tots els programes i projectes d’atenció directa a les 
afectades que duen a terme les entitats des de fa molts anys i que actualment es troben en perill de desaparèixer.

En definitiva, volem posar la vida al centre de les polítiques vers el VIH i la tasca de les entitats que hi treballem.

Altra vegada ens moVIHlitzem a través del treball comunitari i l’expertesa de les 20 entitats membres, per mitjà del desenvolupament d’estratègies de
lluita pels drets humans i sensibilització, i d’accions centrades en les persones i el seu apoderament.

 

També podeu llegir el MANIFEST D’ENGUANY al següent enllaç.

 

 

ACTIVITATS CENTRALS 2018

  

 


 

Insereix aquí el cos del text.

Últimes Notícies