Manifest Dia Mundial de la Sida 2021

Titular notícies
Dimecres 1 Desembre 2021


 

 Manifest Dia Mundial de la Sida 2021

 

 Comitè 1r de Desembre – Plataforma Unitària d’ONG-Sida de Catalunya 


 

 

VIH amb qualitat de Vida

Superem les desigualtats en comunitat!

 

 

 

 

 

En els darrers anys, des del Comitè 1r de Desembre, hem reivindicat i treballat incansablement per a la implantació del Pacte Social contra l’estigma i la discriminació de les persones amb el VIH per a garantir-ne els seus drets i la seva qualitat de vida. Malgrat que el mes de juny del 2020 el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar impulsar aquest Pacte Social en Acord de Govern del seu Consell Executiu, a dia d’avui aquest encara no és una realitat ni s’ha arribat a implementar. 

 

 

Avui, 1 de Desembre de 2021, Dia Mundial de la Sida, des del Comitè 1r de Desembre reiterem per enèsima vegada la necessitat de la implementació definitiva d’aquest Pacte Social contra l’estigma i la discriminació de les persones amb VIH i que aquest vagi acompanyat d’una dotació pressupostària adequada i suficient per a la seva culminació, desenvolupament i seguiment. Reivindiquem que el Pacte ha de ser el principal instrument polític i social a Catalunya per garantir tots els drets de les persones amb VIH i eradicar totes les formes d’estigma i discriminació. 

 

 

Cal recordar que l’objectiu 2030 d’ONUSIDA és posar fi a l'epidèmia de sida com a amenaça per a la salut global d'aquí a l’any 2030. I per aconseguir aquest ambiciós objectiu, serà necessari reduir les desigualtats i acabar amb l'estigma i la discriminació cap a les persones amb el VIH i aquelles en una situació de major vulnerabilitat. L’estigma i la discriminació no tan sols tenen un impacte sobre la seva salut física i el seu benestar i qualitat de la vida sinó també sobre la salut de tota la població, ja que és ben sabut que són el principal obstacle en la prevenció de noves infeccions i en a l'accés als serveis de diagnòstic i tractament del VIH. Per tant, cal una resposta basada en la garantia de drets humans i en l’eliminació de totes les desigualtats. 

 

 

Les persones al centre per garantir l’accés a una sanitat pública i universal, amb un model de salut que avaluï a la persona des d’una perspectiva holística que tingui en compte no només l'àmbit físic sinó també el mental i social. I fer-ho des de l’equitat, és a dir, prioritzant i dedicant més temps i recursos, a les persones que tenen més necessitats clíniques i psicosocials. 


 

Les persones al centre per garantir els seus drets laborals, el seu accés a feina i a prestacions, la confidencialitat del seu estat serològic i per poder assistir lliurement a les visites mèdiques.


La participació comunitària i les cures al centre per superar les desigualtats i garantir la qualitat de vida de les persones amb VIH. Els coneixements, l’experiència i l’expertesa de les organitzacions comunitàries i del teixit i comunitats locals són claus per abordar, des d’una perspectiva multifactorial i interseccional, les necessitats i els reptes, les prioritats i les estratègies a seguir. Donar veu i mecanismes de presa de decisió, disseny i planificació a les persones amb VIH i especialment a aquelles en un situació de major vulnerabilitat per a establir mesures i polítiques d’atenció i prevenció des de la gestió del plaer.


Enguany des del Comitè 1r de Desembre hem realitzat un estudi dirigit a les persones amb VIH per a obtenir indicadors fiables respecte les situacions de discriminació i poder implementar accions i mesures concretes per a eradicar-les.Treballant amb perspectiva d'equitat, incorporant en els processos participatius als col·lectius més vulnerables. Incorporant l’acompanyament i les cures per a fer front a l’estigma i l’impacte emocional i social que van associats al VIH. Reivindicant la qualitat de vida i superant les desigualtats en comunitat.

 

 

 

VIH amb qualitat de Vida.

Superem les desigualtats en comunitat!Comitè 1r de Desembre
Dia Mundial de la Sida 2021

 


Últimes Notícies