Edició 2019

Titular notícies
Diumenge 1 Desembre 2019 

Les entitats que treballen en l’àmbit del VIH i la sida recorden que “no hi ha pastilles contra l’estigma

 

-El Comitè 1 de Desembre valora positivament la presentació de les bases del Pacte Social contra l’Estigma i la Discriminació, però exigeix el seu desplegament immediat per donar resposta a les
nombroses discriminacions que encara avui es donen.

-El Pacte Social, llargament reclamat per les entitats, és l’eina indispensable per monitoritzar les discriminacions que pateixen les persones amb VIH i sida, donar-hi una resposta conjunta i prevenirles
a través de l’educació i la informació.

-La serofòbia (prejudici envers les persones seropositives) encara és molt present en l’àmbit sanitari, laboral, social o legal.

 

Després que ahir es presentés el document que ha de servir com a base per al futur Pacte Social Contra l’Estigma i la Discriminació, el Comitè 1r de Desembre - Plataforma Unitària d’ONG-Sida de Catalunya, exigeix la  imminent aprovació d’aquest Pacte Social al Parlament de Catalunya i el seu desplegament immediat, amb una dotació pressupostària adequada per a la seva materialització efectiva arreu del territori català.

Aquest Pacte Social ha de ser el principal instrument polític i social a Catalunya per garantir tots els drets de les persones amb VIH i eradicar totes les formes d’estigma i discriminació que aquestes encara pateixen.

Les persones que viuen amb el VIH i la sida sofreixen tant l’estigma com nombroses discriminacions en els àmbits sanitari, institucional, laboral i social, com han pogut documentar des de fa anys les entitats
que treballen en aquest àmbit.
Per això, les entitats volen recordar que, més enllà dels avenços a nivell biomèdic i científic, són imprescindibles els avenços a nivell polític i social per garantir tots els drets i millorar la 
qualitat de vida de les persones amb VIH.

“Malauradament no hi ha pastilles contra l’estigma i la discriminació” recorda la presidenta del Comitè 1D, Mercè Meroño, “i per això necessitem que el Pacte Social es desplegui ja. Cada dia ens arriben casos
de dificultats en l’accés a tractaments mèdics o odontològics, de denegacions d’assegurances de salut o d’acomiadaments laborals relacionats amb el VIH”. Les darreres xifres públiques indiquen que hi ha
més de 33.500 persones amb el VIH a Catalunya.

Àmbits d’actuació del Pacte Social

La proposta de continguts aprovada ahir inclou tres àmbits principals d’actuació:

*La protecció de la discriminació:

     *Vigilància i eradicació de la discriminació en l’àmbit sanitari i social. Vetllar per un correcte tractament de les persones amb VIH en aquests àmbits i per la no discriminació en l’exigència i expedició de 
certificats mèdics i en drets sanitaris (tractaments quirúrgics i drets reproductius).

     •Vigilància i eradicació de la discriminació en l’àmbit laboral. Donar compliment a la recomanació 200 de l’OIT. Execució de polítiques públiques d’inserció i permanència en el mercat laboral, 
amb el concurs actiu de les organitzacions patronals i sindicals.

     •Eradicació de la discriminació en la prestació de serveis. Garantir la no discriminació en els contractes privats en el sector dels serveis financers, hipotecaris i d’assegurances.

*La prevenció de la discriminació:

•Establiment de programes educatius que fomentin la no discriminació per VIH-sida.

•Disseny i implementació de mecanismes de coordinació entre institucions, agents socials i col·legis professionals que permetin la socialització de bones pràctiques i també de detecció, denúncia i 
reparació de situacions de discriminació.

 

*Visibilitat, apoderament i lluita contra l’estigma:

•Promoció de les entitats que treballen en l’àmbit del VIH/sida.Col·laboració en les campanyes de sensibilització que promouen en la lluita contra l’estigma.

•Promoció de l’apoderament de les persones que conviuen amb el VIH, dotació dels mecanismes i recursos per a la defensa dels seus drets i denúncia de les discriminacions.

•Promoció de la recerca i difusió dels avenços en els àmbits clínic, epidemiològic, preventiu i psicosocial. Dotació de recursos i fixació en agenda pública la prevenció, la detecció i la lluita contra la serofòbia.

 

La llarga lluita de les entitats comença a donar fruit

El Comitè 1r de Desembre i totes les entitats comunitàries que treballen en aquest àmbit han exigit i reivindicat constantment durant els últims cinc 
anys la implantació definitiva d’aquest Pacte. El 6 de març de 2014 es va aprovar per unanimitat al Parlament de Catalunya l’Acord nacional per a 
afrontar l’epidèmia del VIH a Catalunya i lluitar contra l’estigma relacionat.
Aquest Acord Nacional contemplava, com una de les seves principals accions, impulsar un Pacte Social contra la discriminació de les persones 
amb el VIH.

Les entitats celebren doncs, en el marc del Dia Mundial de la Sida 2019, que cinc anys després per fi s’hagi pogut consensuar l’endecàleg
d’objectius que ha de contemplar el Pacte Social, i que aquest instrument es porti al Parlament properament per a la seva aprovació.

 

Descarrega el Dossier de Premsa

Llegeix el Manifest Unitàri

 

Programa d'activitats

 

 


Insereix aquí el cos del text.

Últimes Notícies