El Comitè

El Comitè 1r de Desembre – Plataforma Unitària d’ONG Sida de Catalunya és una organització no governamental constituïda l’any 1998 com a plataforma d’ONG que treballa per donar resposta al VIH/sida al territori autonòmic de Catalunya, erradicar l’estigma i la discriminació de les persones que viuen amb VIH/sida i incidir en les polítiques autonòmiques i estatals per a promoure els canvis socials, legals i administratius que contribueixin a millorar les condicions de vida de les persones amb VIH/sida i a garantir els drets sexuals i reproductius.

 

Els nostres objectius

 • Promoure la resposta solidària al VIH/sida i la normalització social, així com la lluita contra la discriminació de les persones seropositives.
 • Ser la Plataforma de referència i interlocució per a incidir en les polítiques generals de la Sida a Catalunya, per tal de promoure els canvis socials, legals i administratius que contribueixin a millorar el seu abordatge.
 • Facilitar la participació activa de les ONGs VIH/sida en les polítiques generals de la Sida a Catalunya.
 • Enfortir les ONGs davant la situació actual i lluita pel reconeixement de l’expertesa i de la comunitat en el nou marc de la Llei de Salut Pública.

Com ho fem?

 • Per treballar de forma conjunta, el Comitè s’estructura en diversos grups de treball [Reial Decret, Sensibilització Comunitària, Promoció de la Salut Sexual, Seguiment de les Polítiques Públiques].
 • Fem Incidència Política.
 • Som referents d’informació i opinió a Catalunya i a la resta de l’Estat Espanyol.
 • Constantment, estem desenvolupant nous recursos per fer incidència política a través de la societat civil organitzada, mitjans de comunicació i xarxes socials.
 • Oferim permanentment els serveis de les nostres entitats.
 • Mantenim un treball constant de formació i suport intern a les entitats membre.
 • Fem presència a nivell internacional, tant dins com fora d’Europa.
 • Fem, participem i estem creant sinèrgies amb diverses plataformes de l’àmbit dels drets humans.
 • Mantenim un diàleg permanent amb les diverses administracions per fer de pont davant les necessitats de les ONG que conformen el C1D.

A qui ens dirigim?

 • Dones
 • Persones lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals (LGTB)
 • Joves
 • Persones immigrants
 • Persones privades de llibertat
 • Professionals sociosanitaris/àries
 • Usuaris/àries de Drogues per Via Parenteral (UDVP)
 • Treballador(e)s de sexe comercial
 • Població en general

Organització